Noțiuni:

Magazin on-line – pagina web, prin intermediul căruia sunt  comercializate bunuri în spațiul internet. Pe Https://h-t.md clinții pot efectua comanda bunurilor, să afle condiții și termini de livrare, metodile de achitare a bunurilor.

Site-ul – o combinația de documente electronice în rețeaua Internet, gazduite la adresa web: https://h-t.md.

Client (cumpărătorul) persoana fizică/juridică, care efectuează o Comandă pe pagina web: https://h-t.md.

Vînzătorul – magazinul on-line https://h-t.md, deținut de „Hi-Tech Group” S.R.L.

Bunul (produs) – obiect material, care n-a fost retras din circuitul civil și este listat în magazinul on-line.

Comanda – inregistrarea cererii  Clientului pentru procurarea bunurilor  și  oferite prin intermediul magazinului on-line.

Conținutul – reprezintă informatii plasate pe Site și/sau oferă utilizatorilui informații despre Bunuri, metodile de vînzare, achitare, livrare, noutățile, articole, informații grafice și video, etc.

 Noțiuni generale:

Toate materialele informative afișate pe site-ul https://h-t.md au numai scop informativ și nu pot constitui temei pentru proceduri administrative.

În cazul oricăror întrebări parvenite din partea Clientului și legate de proprietățile și caracteristicile produselor, înainte de plasarea Comenzii, Clientul poate contacta Vînzătorul pentru informații suplimentare prin telefon: 022 025 750, 061 000 750.

Cu plasarea și transferarea la execuție Comenzii,  Clientul dă dovadă că este pe deplin familiarizat cu Produsul, informații despre disponibilitatea acestuia, prețul final, condițiile de vînzare, achitare și livrare.

În lipsa produselor comandate, inclusiv din motive care nu țin de controlul vînzătorului, vînzătorul are dreptul de a anula produse specificate în Ordinul Clientului, notificînd Clientul prin telefon sau prin alte căi de comunicare electronică.

Comanda este considerată executată și transferul dreptului de proprietate asupra produsului și a riscurilor asociate asumate se efectuează - în momentul transmiterii produselor încluse în Comanda Clientului, pe baza facturii emise de vînzător și / sau serviciul de livrare pentru aceste bunuri sub semnatura Clientului.

 În momentrul executării Comenzii, obligațiile Vînzătorului față de Client sunt considerate îndeplinite.

 În cazul în care Clientul și destinatarul mărfurilor sunt persoane diferite, Clientul este obligat să indice datele destinatarului în Comanda.

 Semnătura destinatarului va însemna îndeplinirea obligațiilor Vînzătorului față de Client.

 Drepturile și obligațiile părților:

 Vînzătorul trebuie:

 • să livrează bunurile în conformitate cu termenii Comenzii;
 • să ia în considerare pretențiile Clientului și să depună toate eforturile pentru rezolvarea lor în mod pașnic și rapid.
 • să se asigure conformitatea calității Bunurilor cu condițiile tehnice și standardele aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova;
 • în cazul modificării  datei sau a altor termenilor de livrare, să se informeze imediat Clientul despre aceasta și să convină asupra noilor condiții pentru executarea Comenzii întregi sau a unei părți a acestuia. Notificarea Clientului se face prin telefon sau prin alte căi de comunicare electronică.

Vînzătorul are dreptul:

 • să nu accepta returnarea produsului de bună calitate, în cazul în care acest a fost uzat, a pierdut prezentarea ca marfa, proprietațile consumatorului;
 • să nu accepta returnarea produsulelor de bună calitate, care au numere de serie și cărți de garanție, în cazul, cînd  numere de serie a bunurilor nu coincid cu acei indicate în cărțile de garanție, care le însoțesc;
 • să nu accepta returnarea produsulelor, care au urme de deschidere neautorizată sau interferență internă în programul de lucru al Bunului;
 • să modifice conținutul site-lui https://h-t.md în orice moment, la discreția sa, fără o notificare prealabilă a Clienților și vizitatorilor.
 • lipsesc etichete, ambalajul, set complet a bunului, documente care confirm faptul și condițiile de cumparare a Bunului specificat,  au trecut 14 zile calendaristice de la data cumpărării;
 • sau Bunurile sunt bunuri de bună calitate, specificate în Lista produselor nealimentare de bună calitate, care nu fac obiectul returnării sau schimbului, aprobate prin Hotărîrea Guvernul Republicii Moldova Nr. 1465 din 8 decembrie 2003;

  Clientul trebuie:

 • în momentul  plasării Comenzii îm magazinul on-line, să indice corect denumirea produsului, datele necesare pentru a enditifica cu exactitate produsul dorit (culoare, design, dimensiune, cantitate), precum și datele personale corecte;
 • să achită produsul integral, în funcție de Comandă, cu prețul specificat în ele sau prețul promoțional pe durata acțiunilor;

 Clientul are dreptul:

 •  să primească bunurile de bună calitate în setul complet;
 • să verifică vizual starea ambalajului și a Produsului pentru determina defecte vizibile, verificarea denumirii, completării și cantității bunurilolor în conformitate cu documentele însoțitoare;
 • în cazul depunerii plîngerii la calitatea produsului, să solicite întocmirea actului de inspecție vizuală cu o descriere a deficiențelor identificate sau Actului de primire-predare, indicînd încălcările din Comanda clientului;
 • să solicită returnarea banilor ( în cazul comenzii prealabile), în cazul dacă nu   este imposibilă îndeplinirea Comenzii de către Vînzător;
 • să solicită anularea Comenzii, înainte de a primi Bunul, dacă va restitui Vînzătorului  cheltuieli de transport și a altor cheltuieli efectuate de Vînzător în legătură cu executarea acțiunilor pentru îndeplinirea Comenzii;
 • să  încredințeze achitarea  și / sau prreluarea Bunului unei persoane terțe. În cazul dat, Clientul este obligat să indice datele destinatarului în Comanda și în momentul preluării Bunului, persoana terţă este obligată să prezintă propriul buletin de indentitate.

 Condiții de confidențialitatea:

 • Informațiile personale despre Clienții site-ului (numele, prenumele, adresa, numerele de telefon, e-mail, istoricul comenzilor etc.) sunt obținute și stocate de magazinul on-line https://h-t.md numai pe baza datelor furnizate de  către Clientul Site-ului, în momentul plasării comenzii;
 • În limitele funcționării https://h-t.md, confidențialitatea comunicărilor este asigurată și se menține confidențialitatea informațiilor despre Clienți, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova;
 • Magazin online https://h-t.md asigură securitatea datelor transmise de Client prin intermediul unor mijloace fizice, electronice și administrative. Se recomandă insistent ca Clientul să ia toate măsurile de precauție pentru a proteja datele personale atunci când navigează prin Internet.
 • Magazinul online https://h-t.md poate conține referințe încrucișate la alte site-uri, în timp ce nu este responsabil pentru politica de confidențialitate a acestor resurse și solicită Clientului să-și asigure în mod independent, siguranța lor

 Mărci comerciale:

Toate mărcile comerciale, logo-uri, sloganuri și alte elemente atribute ale brăndurilor prezentate pe site sunt proprietatea deținătorilor respectivi și nu pot fi folosite ca bază pentru declararea drepturilor de autor ale unor terțe părți.

Responsabilitate:

Magazinul on-line https://h-t.md nu poartă răspunderea pentru pagubele sau pierderile suferite de Client sau de o terță parte. ca urmare a unei înțelegeri eronate sau neînțelegerii de către Client a sfaturilor, instrucțiunilor sau orientări privind modul de utilizare a serviciilor magazinului on-line, informațiilorafișate, utilizarea Contentului și alte probleme tehnice.

Magazin online https://h-t.md, la rîndul său, va lua toate măsurile pe care le consideră rezonabile, pentru a asigura buna funcționare și corectă a serviciilor.

În același timp, serviciile magazinului on-line https://h-t.md, sunt furnizate „ca atare“, și, astfel, magazinul on-line https://h-t.md nu este responsabil pentru orice pierderi și daune morale cauzate în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciile site-lui.

În particular, magazinul online https://h-t.md nu este responsabil pentru defecțiuni și întreruperi în funcționarea serviciilor.

Clientul suportă, în mod independent, toate riscurile posibile asociate cu utilizarea serviciilor magazinului on-line https://h-t.md.

Vînzătorul nu este responsabil pentru orice prejudiciu cauzat Clientului ca urmare a utilizării necorespunzătoare a bunurilor achiziționate în magazinul on-line https://h-t.md.

Vizitatorii site-ului https://h-t.md au dreptul să utilizeze materialele furnizate numai în scopuri personale necomerciale și numai cu o indicație a referirii cu site-ul.

Informație pentru consumatori:

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor:

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alexandri 78, etaj 1, 5

Tel.: (022) 74-14-64

Linia verde.: 080028028 (apel gratuit)

www.consumator.gov.md 

Email: consumator@apc.gov.md

Examinarea reclamaţiei se efectuează la prezentarea bonului de casă, sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.